تاثیرات خشکسالی‌های درازمدت در استان اصفهان

تاثیرات خشکسالی‌های درازمدت در استان اصفهان

تاثیرات خشکسالی‌های درازمدت در استان اصفهان به گزارش دنیای اسرار:مدیر کل اداره هواشناسی استان اصفهان: ۹۵ درصد از جمعیت استان درگیر خشکسالی بلند مدت هستند.حمیدرضا خورشیدی در نشست خبری با اصحاب رسانه به میزان بارش استان اصفهان در یک سال گذشته پرداخت و اظهار کرد: میزان بارش استان اصفهان از اول مهر ماه سال گذشته