برپایی سفره حضرت رقیه در علوی‌ترین حرم اهل بیت

برپایی سفره حضرت رقیه در علوی‌ترین حرم اهل بیت

برپایی سفره حضرت رقیه در علوی‌ترین حرم اهل بیت مدیر اجرایی آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی (ع): همزمان با ۳۱۵ نقطه از ایران و جهان، بزرگ ترین سفره حضرت رقیه(س) در علوی‌ترین حرم اهل بیت (ع) در ایران، گسترانیده شد. به گزارش دنیای اسرار:سید جواد تکیه، در حاشیه‌ی این مراسم با اشاره به