حضور خادمین حرم مطهر حضرت معصومه(س)در دومین هفته از مراسم برگزاری جشنواره تابستانی شهرمن، خانه من

حضور خادمین حرم مطهر حضرت معصومه(س)در دومین هفته از مراسم برگزاری جشنواره تابستانی شهرمن، خانه من

حضور خادمین حرم مطهر حضرت معصومه(س)در دومین هفته از مراسم برگزاری جشنواره تابستانی شهرمن، خانه من حضور خادمین حرم مطهر حضرت معصومه(س)( کاروان سفیران کریمه اهل بیت(ع) ) در دومین هفته از مراسم برگزاری جشنواره تابستانی شهرمن، خانه من به گزارش دنیای اسرار؛پنجشنبه شب گذشته همزمان با ایام دهه کرامت دومین هفته از “جشنواره تابستانی