دسته بندی:

گردهمایی مدیران کل منابع طبیعی وآبخیزداری منطقه یک کشور دراصفهان برگزار شد

گردهمایی مدیران کل منابع طبیعی وآبخیزداری منطقه یک کشور دراصفهان برگزار شد پایگاه خبری دنیای اسرار:با حضور معاون برنامه ریزی ، توسعه مدیریت ومنابع وتنی چند از مدیران ستادی سازمان ادامه خبر

منتشر شده در