ارائه ۲۴۰۰ خدمت حقوقی به مددجویان اصفهانی

ارائه ۲۴۰۰ خدمت حقوقی به مددجویان اصفهانی

ارائه ۲۴۰۰ خدمت حقوقی به مددجویان اصفهانی رئیس اداره حقوقی کمیته امداد اصفهان: در سه‌ماهه نخست سال جاری ۲۴۰۰ خدمت حقوقی به مددجویان اصفهانی ارائه شد. به گزارش  دنیای اسرار، جواد کرانی، رئیس اداره حقوقی کمیته امداد استان اصفهان گفت: مسائل حقوقی دارای پیچیدگی‌ها و جزئیات بسیاری هستند که این مسئله در کنار پیچ‌وخم‌های اداری