دسته بندی:

ذوب آهن اصفهان بیش از نیم قرن در جهت تولید ، حفظ محیط زیست و مسئولیت های اجتماعی در منطقه تلاش کرده است

در بازدید مسئولین شهرستان لنجان از ذوب آهن اصفهان عنوان شد  : ذوب آهن اصفهان بیش از نیم قرن در جهت تولید ، حفظ محیط زیست و مسئولیت های اجتماعی ادامه خبر

منتشر شده در