دسته بندی:

حق بهره برداری از معدن اختصاصی توسط ذوب آهن اصفهان جهت تکمیل زنجیره تولید

حق بهره برداری از معدن اختصاصی توسط ذوب آهن اصفهان جهت تکمیل زنجیره تولید دنیای اسرار:محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور در غرفه ذوب آهن در ادامه خبر

منتشر شده در