دسته بندی:

کاهش ۵۳ درصدی تردد مسافر، فرصتی برای بازسازی و ارتقای ایمنی جاده ها

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان در هفته حمل و نقل و روز راهداری: کاهش ۵۳ درصدی تردد مسافر، فرصتی برای بازسازی و ارتقای ایمنی جاده ادامه خبر

منتشر شده در