کاهش ۵۳ درصدی تردد مسافر، فرصتی برای بازسازی و ارتقای ایمنی جاده ها

کاهش ۵۳ درصدی تردد مسافر، فرصتی برای بازسازی و ارتقای ایمنی جاده ها

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان در هفته حمل و نقل و روز راهداری: کاهش ۵۳ درصدی تردد مسافر، فرصتی برای بازسازی و ارتقای ایمنی جاده ها به گزارش دنیای اسرار:مهدی خضری، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان در نشست رسانه ای خود که بصورت مجازی برگزار