دسته بندی:

طرح پارک حاشیه ای هوشمند در ۱۳ خیابان شهر اصفهان اجرا می شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان: طرح پارک حاشیه ای هوشمند در ۱۳ خیابان شهر اصفهان اجرا می شود معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: طرح ادامه خبر

منتشر شده در