تعداد سالن های سینمای اصفهان به ۴٠ سالن افزایش یابد

تعداد سالن های سینمای اصفهان به ۴٠ سالن افزایش یابد

رئیس حوزه هنری کشور: تعداد سالن هایسینمای اصفهان به ۴٠ سالن افزایش یابد رئیس حوزه هنری کشور گفت: در حال حاضر ٣٢ سالن سینما در اصفهان فعال است که امیدواریم این تعداد به ۴٠ عدد برسد. دنیای اسراربه نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، محسن مومنی شریف  در آئین بهره برداری از پردیس

احمدی‌فر: همکاری دستگاه‌های فرهنگی و مردمی برای گرامیداشت روز اصفهان بسیار پررنگ است

احمدی‌فر: همکاری دستگاه‌های فرهنگی و مردمی برای گرامیداشت روز اصفهان بسیار پررنگ است

احمدی‌فر: همکاری دستگاه‌های فرهنگی و مردمی برای گرامیداشت روز اصفهان بسیار پررنگ است رییس حوزه هنری اصفهان با بیان اینکه همکاری همه دستگاه‌های فرهنگی و هنری در روز اصفهان و حضور سازمان‌های مردم نهاد بسیار پررنگ‌ است، گفت: این بار بدون هرگونه سوءگیری و نگاه سیاسی به اصفهان نگاه شده که نشان می‌دهد همه در