دسته بندی:

احمدی‌فر: همکاری دستگاه‌های فرهنگی و مردمی برای گرامیداشت روز اصفهان بسیار پررنگ است

احمدی‌فر: همکاری دستگاه‌های فرهنگی و مردمی برای گرامیداشت روز اصفهان بسیار پررنگ است رییس حوزه هنری اصفهان با بیان اینکه همکاری همه دستگاه‌های فرهنگی و هنری در روز اصفهان و ادامه خبر

منتشر شده در