دسته بندی:

نیاز سازمان آتش نشانی به ۹۰ میلیارد تومان بودجه در بخش تجهیزات

پایگاه خبری دنیای اسرار   تجهیزات سازنیاز مان آتش نشانی بسیار ضعیف است نیاز سازمان آتش نشانی به ۹۰ میلیارد تومان بودجه در بخش تجهیزات معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

اولین کارگاه آموزشی تطهیر کنندگان استان اصفهان برگزار می شود

پایگاه خبری دنیای اسرار   اولین کارگاه آموزشی تطهیر کنندگان استان اصفهان برگزار می شود اولین کارگاه آموزشی تطهیرکنندگان (غسالان) استان اصفهان با هدف بهبود شرایط کاری این قشر و ادامه خبر

منتشر شده در