دسته بندی:

۳۵ درصد مشترکان خانگی برق در شهرستان اصفهان پرمصرف هستند

۳۵ درصد مشترکان خانگی برق در شهرستان اصفهان پرمصرف هستند   مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان گفت: ۳۵ درصد مشترکان خانگی برق در این شهرستان پر مصرف ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

مدیر امور برق غرب اصفهان : ۵ برابر میزان مصرف جهانی برق مصرف می کنیم

مدیرامور برق غرب اصفهان : ۵ برابر میزان مصرف جهانی برق مصرف می کنیم دنیای اسرار، محمد رضا آریان پور در نشست خبری خود با اصحاب رسانه  با اشاره به ادامه خبر

منتشر شده در