۳۵ درصد مشترکان خانگی برق در شهرستان اصفهان پرمصرف هستند

۳۵ درصد مشترکان خانگی برق در شهرستان اصفهان پرمصرف هستند

۳۵ درصد مشترکان خانگی برق در شهرستان اصفهان پرمصرف هستند   مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان گفت: ۳۵ درصد مشترکان خانگی برق در این شهرستان پر مصرف هستند و با توجه به پیش بینی کمبود برق در سال آینده، رعایت مدیریت بهینه مصرف ضروری است. دنیای اسرار:مرسل صالحی روز سه شنبه در

مدیر امور برق غرب اصفهان : ۵ برابر میزان مصرف جهانی برق مصرف می کنیم

مدیر امور برق غرب اصفهان : ۵ برابر میزان مصرف جهانی برق مصرف می کنیم

مدیرامور برق غرب اصفهان : ۵ برابر میزان مصرف جهانی برق مصرف می کنیم دنیای اسرار، محمد رضا آریان پور در نشست خبری خود با اصحاب رسانه  با اشاره به اینکه شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان از سال ۱۳۹۴ اهدافی را تهیه کرد که از ابتدای سال ۹۵ ابلاغ شد، گفت: ارائه خدمات  تا افق