مسائل درمانی مهم ترین مشکل بازنشستگان است

مسائل درمانی مهم ترین مشکل بازنشستگان است

مسائل درمانی مهم ترین مشکل بازنشستگان است رییس کانون بازنشستگان استان اصفهان: اَبَر صندوق کشور سازمان تامین اجتماعی است که امروز با چالش مواجه است. به گزارش دنیای اسرار:مهدی ترکان رئیس کانون بازنشستگان استان اصفهان با بیان اینکه ۵۲ درصد مردم کشور عضو صندوق تامین اجتماعی هستند گفت: این صندوق ابر صندوق کشور است که

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان: دولت بزرگترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان: دولت بزرگترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان: دولت بزرگترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی است. به گزارش دنیای اسرار:اصغر برشان دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی با مشکلات متعددی روبه‌رو است و این مشکلات را دولت مردان به وجود آورده‌اند تاکید کرد: دولت بزرگترین بدهکار این سازمان