حضور مادران دارای کودک اوتیسم در نشست تخصصی “پازل”

حضور مادران دارای کودک اوتیسم در نشست تخصصی “پازل”

حضور مادران دارای کودک اوتیسم در نشست تخصصی “پازل” اولین نشست تخصصی “پازل” با حضور مادران دارای کودک اوتیسم در خانه کودک برگزار می شود. دنیای اسرار:بیماری اوتیسم (درخودماندگی یا Autism) یکی از بیماری های جدی گروه بیماری های رشدی اختلالات طیف اوتیسم بوده که در اوایل دوره کودکی معمولا قبل از ۳ سالگی ظاهر

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان