دسته بندی:

خبرمهم فوری

خبر مهم فوری استقرار جوی پایداربروی استان از اواخر هفته جاری به گزارش دنیای اسرار:  مهندس حمیدرضا خورشیدی مدیرکل هواشناسی استان با اعلام این خبر افزود : به سبب کاهش ادامه خبر

منتشر شده در