دسته بندی:

تفاهم‌نامه احداث کلینیک‌های خودرو در مناطق ۱۵گانه منعقد شد

تفاهم‌نامه احداث کلینیک‌های خودرو در مناطق ۱۵گانه منعقد شد دنیای اسرار:تفاهم‌نامه احداث کلینیک‌های خودرو در مناطق ۱۵گانه شهری میان سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اصفهان و اتحادیه ادامه خبر

منتشر شده در