جلسه  هیات مدیره انجمن مدیران پیشگام ذوب آهن اصفهان

جلسه هیات مدیره انجمن مدیران پیشگام ذوب آهن اصفهان

جلسه هیات مدیره انجمن مدیران پیشگام ذوب آهن اصفهان اولین جلسه هیات مدیره انجمن پیشگامان ذوب آهن با حضور تنی چند از این پیشکسوتان و نماینده استانداری اصفهان شنبه هجدهم آبان ماه در دفتر فروش اصفهان برگزار شد.  به گزارش دنیای اسرار:در این جلسه بر اساس رای گیری مهندس شهیدی به عنوان رییس هیات مدیره،مهندس آذربایجانی نائب