یادمان رفته شهرها موجود زنده هستند

یادمان رفته شهرها موجود زنده هستند

جمالی نژاد: یادمان رفته شهرها موجود زنده هستند معاون عمرانی وزیر کشور گفت: یادمان رفته است که شهر موجود زنده است و هم روح و هم کالبد دارد و اگر همه جوانب آن را در نظر نگیریم نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم. به گزارش دنیای اسراربه نقل ازمهر، مهدی جمالی نژاد رئیس سازمان شهرداری‌ها و