دسته بندی:

سواد رسانه‌ای را از “همودو” بیاموزید

برنامه اینترنتی “همودو” با محوریت آموزش سواد رسانه ای به نوجوانان، پنجشنبه های هر هفته ساعت ۲۱ در فضای مجازی منتشر می شود. “همودو” عنوان برنامه اینترنتی است که تلاش ادامه خبر

منتشر شده در