دسته بندی:

بازدید رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از خط تولید

به گزارش دنیای اسرار:دکتر علی احمدیان رئیس هیات مدیره و مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت در ادامه بازدید های مستمر مسئولین شرکت از خط تولید و پروژه های در ادامه خبر

منتشر شده در