احداث پارک خلاقیت کودکان در منطقه ۷

احداث پارک خلاقیت کودکان در منطقه ۷

احداث پارک خلاقیت کودکان در منطقه ۷ مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان گفت: عملیات احداث پارک خلاقیت کودکان در پارک فروردین واقع در خیابان شهدای فاطمیه آغاز شده و طبق قرارداد تنظیم شده با پیمانکار تا پنج ماه آینده در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. به گزارش دنیای اسرار، علی اصغر شاطوری اظهار داشت: پارک خلاقیت