دسته بندی:

اعلام فراخوان جشنواره آوازی “آوای خواجو”

فراخوان جشنواره “آوای خواجو” با هدف حفظ ارزش های موسیقی ملی در هفته فرهنگی اصفهان اعلام شد. به گزارش دنیای اسرار:سئول هنرسرای خورشید گفت:  جشنواره “آوای خواجو” با هدف حفظ ادامه خبر

منتشر شده در