دسته بندی:

مدیران اجرایی اصفهان و سن پترزبورگ تجربیات کرونایی خود را به اشتراک گذاشتند

از طریق نشست ویدئو کنفرانسی مدیران اجرایی اصفهان و سن پترزبورگ تجربیات کرونایی خود را به اشتراک گذاشتند تداوم نشست های آنلاین بین اصفهان و شهرهای خواهرخوانده به همت اداره ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

اقدامات ویژه بین المللی و دیپلماسی شهری اصفهان در شرایط کرونا/ ظرفیت امور بین الملل شهرداری اصفهان در دسترس دستگاه های دولتی و غیردولتی است

ارسال دو محموله کمک های بهداشتی گوانگجو و شیان به شهر اصفهان اقدامات ویژه بین المللی و دیپلماسی شهری اصفهان در شرایط کرونا/ ظرفیت امور بین الملل شهرداری اصفهان در ادامه خبر

منتشر شده در