دسته بندی:

هوای مردم خوراسگان را داشته باشید.

هوای مردم خوراسگان را داشته باشید. دنیای اسرار:شیرین طغیانی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر گفت: هر کاری بکنیم نمی‌توانیم خوراسگان را به منطقه ۱۵ تغییر نام دهیم زیرا اینجا برای ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

آیین افتتاحیه سینما بهمن خوراسگان

آیین افتتاحیه سینما بهمن خوراسگان دنیای اسرار:سینما بهمن خوراسگان با حضور شهردار و اعضای شورای شهر و جمعی از شهروندان شهر خوراسگان افتتاح گردید‌.قدرت الله نوروزی شهردار اصفهان گفت: نام ادامه خبر

منتشر شده در