دسته بندی:

مسابقه کتابخوانی با محوریت مهدویت و انتظار به همت موسسه دارالقرآن اهلبیت(ع) خمینی شهر برگزار خواهد

مسابقه کتابخوانی با محوریت مهدویت و انتظار به همت موسسه دارالقرآن اهلبیت(ع) بزرگترین موقوفه قرآنی آستان قدس رضوی و با همکاری اداره نهاد کتابخانه های عمومی و کانون خدمت رضوی ادامه خبر

منتشر شده در