طرح هویت‌دار کردن دام در استان اصفهان کلید خورد

طرح هویت‌دار کردن دام در استان اصفهان کلید خورد

طرح هویت‌دار کردن دام در استان اصفهان کلید خورد به گزرش دنیای  اسرار:رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان: جهت جلوگیری از قاچاق گوشت و مدیریت مطلوب‌تر از آغاز سال جاری طرح هویت‌دار کردن دام‌ها در استان اصفهان کلید خورد که شامل ۴ میلیون و۸۰۰ هزار دام سبک و ۵۵۰ هزار دام سنگین و ۸ هزار