رئیس دانشگاه آزاد اصفهان: دستیابی به دانشگاه تراز بین‌المللی نیازمند سرمایه‌گذاری است

رئیس دانشگاه آزاد اصفهان: دستیابی به دانشگاه تراز بین‌المللی نیازمند سرمایه‌گذاری است

به گزارش دنیای اسرار: پیام نجفی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در نشست شورای این دانشگاه اظهار کرد: این واحد دانشگاهی مجموعه‌ای به هم پیوسته و یکپارچه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های برجسته‌ای بوده که زمینه را برای تبدیل به قطب علمی منطقه و بین‌الملل فراهم کرده و رسیدن به این مهم نیازمند توجه