“دبیرستان اقتصاد” مجموعه اصفهان سیتی سنتر آینده ایران است

“دبیرستان اقتصاد” مجموعه اصفهان سیتی سنتر آینده ایران است

مسعود صرامی: “دبیرستان اقتصاد” مجموعه اصفهان سیتی سنتر آینده ایران است سرمایه‌گذار “دبیرستان اقتصاد” گفت: دانش‌آموزان در این مدرسه می‌آموزند چگونه به یکدیگر اعتماد کنند و چگونه موفقیت خود را در موفقیت دیگران بدست بیاورند. به گزارش  پایگاه خبری دنیای اسرار، مسعود صرامی درنشست خبری بااصحاب رسانه گفت: تاسیس “دبیرستان اقتصاد” از فعالیت های فرهنگی