چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان و عمران کیش افتتاح شد

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان و عمران کیش افتتاح شد

پایگاه خبری دنیای اسرار چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان و عمران کیش افتتاح شد چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان و عمران کیش با حضور مقامات بلندپایه لحظاتی پیش افتتاح شد. چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان و عمران کیش با حضور مقامات بلندپایه لحظاتی پیش افتتاح شد. به گزارش دنیای اسرار ، چهاردهمین نمایشگاه بین المللی