دسته بندی:

اختصاص بالاترین گواهینامۀ تولید ورق‌های دریایی به شرکت فولاد مبارکه

اختصاص بالاترین گواهینامۀ تولید ورق‌های دریایی به شرکت فولاد مبارکه به گزارش دنیای اسرار:با حضور ممیزان مؤسسۀ رده‌بنـدی آسیا در شرکت فولاد مبارکه و انجام ۶ نفر روز ممیزی از ادامه خبر

منتشر شده در