دسته بندی:

قدرت نرم نظام در گرو پاسخگویی به مسائل معرفتی و حلّ شبهات است

پایگاه خبری دنیای اسرار   قدرت نرم نظام در گرو پاسخگویی به مسائل معرفتی و حلّ شبهات است   عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی در کارگاه منطق پاسخ‌گویی ادامه خبر

منتشر شده در