دسته بندی:

طرح‌های آبخیزداری اصفهان ۳.۳ برابر افزایش یافت

معاون اداره‌کل منابع طبیعی: طرح‌های آبخیزداری اصفهان ۳.۳ برابر افزایش یافت به گزارش دنیای اسراربه نقل از ایرنا:معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری ادامه خبر

منتشر شده در