نتایج آزمایشگاه کالیبراسیون ذوب آهن ، در سراسر دنیا معتبر است

نتایج آزمایشگاه کالیبراسیون ذوب آهن ، در سراسر دنیا معتبر است

با اخذ گواهینامه تایید صلاحیت استاندارد ۱۷۰۲۵ نتایج آزمایشگاه کالیبراسیون ذوب آهن ، در سراسر دنیا معتبر است به گزارش دنیای اسرار:ذوب آهن اصفهان موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت  استاندارد ۱۷۰۲۵ در حوزه کالیبراسیون شد . مهندس راد مدیر مهندسی اتوماسیون و ارتباطات شرکت با اعلام این خبر افزود: با توجه به ضرورت حفظ