دسته بندی:

طرح پایش سلامت دانشجویان دانشگاه اصفهان

طرح پایش سلامت دانشجویان دانشگاه اصفهان به همت حوزه معاونت دانشجویی، از شنبه ۲۰اردیبهشت ماه با برقراری تماس تلفنی با دانشجویان آغاز شد. به گزارش  دنیای اسرار:دکتر مرتضی حاج حسینی ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

مردم متخلفان از دستورالعمل‌های بهداشتی را به شماره ۱۹۰ معرفی کنند

به گزار ش دنیای اسرار:سخنگوی ستاد استانی مدیریت کرونا با اشاره به ضرورت اجرای دستور العمل‌های بهداشتی در موفقیت طرح فاصله گذاری هوشمند، گفت: مردم واحدهای صنفی متخلف از دستورالعمل‌های ادامه خبر

منتشر شده در