تقارن اولین روز کاری سال ۱۴۰۰ با سفر وزیر راه و شهرسازی به اصفهان

تقارن اولین روز کاری سال ۱۴۰۰ با سفر وزیر راه و شهرسازی به اصفهان

وزیر راه و شهرسازی صبح امروز با حضور در اتاق بازرگانی استان اصفهان با مدیران استانی دیدار کرد و در این جلسه‌ موضوعاتی شامل: تسهیل‌گری در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی وجذب سرمایه‌گذار برای پروژه‌های راه وشهرسازی در استان، اخرین وضعیت (قطار سریع السیر اصفهان تهران، قطار حومه‌ای شهر اصفهان و ازاد راه اصفهان شیراز)،