پایداری شبکه برق با آماده بکاری اکیپ های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان جهت برگزاری انتخابات ۱۴۰۰

پایداری شبکه برق با آماده بکاری اکیپ های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان جهت برگزاری انتخابات ۱۴۰۰

به گزارش دنیای اسرار:سخنگوی شرکت توزیع برق استان اصفهان با اعلام این خبر گفت: از ابتدای خرداد ماه تمامی اکیپهای عملیاتی شرکت به منظور تامین برق مطمئن در برگزاری موفق روند تبلیعات و مناظره های نامزد های انتخاباتی در ۲۳ شهرستان استان اصفهان شبانه روز تلاش کردند و در نهایت همزمان با روز جمعه ۲۸