دسته بندی:

اجرای ۱۳۴ پروژه عمرانی در ۶ دهستان محروم استان اصفهان

اجرای ۱۳۴ پروژه عمرانی در ۶ دهستان محروم استان اصفهان دنیای اسرار:مسوول قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه صاحب الزمان (عج) اصفهان: در استان اصفهان حدود ۴۹ دهستان با ضریب محرومیت  ادامه خبر

منتشر شده در