منطقه گردشگری پتاس در خورو بیابانک افتتاح شد

منطقه گردشگری پتاس در خورو بیابانک افتتاح شد

پایگاه خبری دنیای اسرار با حضور استاندار اصفهان ؛ منطقه گردشگری پتاس در خورو بیابانک افتتاح شد با حضور استاندار اصفهان منطقه گردشگری پتاس در خورو بیابانک افتتاح شد. به گزارش دنیای اسرار : با حضور استاندار اصفهان فاز نخست منطقه جامع گردشگری پتاس درخوروبیابانک به بهره‌برداری رسید. مجموعه جامع گردشگری پتاس درخوروبیابانک با مشارکت