عضو هیأت عامل سازمان راهداری‌ خبر داد ‌موافقت ‌رئیس سازمان برنامه و بودجه با نصب‌ ۲۰۰۰ دوربین ثبت تخلف در جاده‌ها

عضو هیأت عامل سازمان راهداری‌ خبر داد ‌موافقت ‌رئیس سازمان برنامه و بودجه با نصب‌ ۲۰۰۰ دوربین ثبت تخلف در جاده‌ها

عضو هیأت عامل سازمان راهداری‌ خبر داد ‌موافقت ‌رئیس سازمان برنامه و بودجه با نصب‌ ۲۰۰۰ دوربین ثبت تخلف در جاده‌ها ‌عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه با نصب و راه‌اندازی ۲۰۰۰ دوربین ثبت تخلف سرعت در جاده‌های مواصلاتی کشور، به روش BOT موافقت کرد.