دسته بندی:

نخستین همایش توسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت دراصفهان برگزارشد

نخستین  همایش توسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت دراصفهان برگزارشد به گزارش دنیای اسرار:نخستین همایش توسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت ودومین همایش دوچرخه‌سواری مدیران ارشد استان اصفهان با حضوراستاندار ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

سید رسول هاشمیان خبر داد: پلیس دوچرخه سوار در جاده سلامت ناژوان آغاز به کار کرد.

سید رسول هاشمیان خبر داد:پلیس دوچرخه سوار در جاده سلامت ناژوان آغاز به کار کرد. به گزارش دنیای اسرار:سید رسول هاشمیان مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: با هماهنگی و دستور ادامه خبر

منتشر شده در