دسته بندی:

مدیران تشکل های مردم نهاد روابط عمومی استان اصفهان بر همدلی و مشارکت همه جانبه در توسعه علوم ارتباطات و روابط عمومی استان تاکید کردند.

به گزارش دنیای اسرار:نشست صمیمانه مدیران تشکل های روابط عمومی استان اصفهان به میزبانی موسسه خیریه شجره طیبه برگزار شد. در این نشست صمیمانه با هدف تحقق شعار روابط‌عمومی عامل ادامه خبر

منتشر شده در