دسته بندی:

شرکت کنندگان در این کنفرانس با رویکردهای نوین جهانی آشنا می‌شوند

مدیر دپارتمان روابط‌عمومی و مدیریت برند برنامه اروپایی Esco در ایران: شرکت کنندگان در این کنفرانس با رویکردهای نوین جهانی آشنا می‌شوند به گزارش دنیای اسرار:مدیر دپارتمان روابط‌عمومی و مدیریت ادامه خبر

منتشر شده در