دسته بندی:

انتقال موفق و بهره برداری عملیاتی از مرکز داده شهرداری اصفهان

با تلاش شبانه روزی همکاران سازمان فاوا انجام شد: انتقال موفق و بهره برداری عملیاتی از مرکز داده شهرداری اصفهان پایگا ه خبری دنیای اسرار به نقل از روابط عمومی ادامه خبر

منتشر شده در