دسته بندی:

صدورمجوزهای بکارگیری نیروی قراردادکارمعین برای شهرداری های ۵استان

جمالی نژاد خبر داد؛ صدورمجوزهای بکارگیری نیروی قراردادکارمعین برای شهرداری های ۵استان مجوزهای بکارگیری ۵۶۸ نیروی قرارداد کارمعین برای شهرداری های پنج استان صادر شد. به گزارش  دنیای اسراربه نقل ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

نگاه مسئولین کشور برای تامین ریل مترو به ذوب آهن اصفهان است

معاون وزیر کشور در بازدید خط تولید ریل ملی : نگاه مسئولین کشور برای تامین ریل مترو به ذوب آهن اصفهان است به گزارش دنیای اسرار:مهدی جمالی‌نژاد معاون عمران و ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

لزوم ارتقاء استانداردهای تولید خودرو و ساخت خودروهای هیبریدی

جمالی نژاد در پیامی به مناسبت روز هوای پاک اعلام کرد: لزوم ارتقاء استانداردهای تولید خودرو و ساخت خودروهای هیبریدی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور ادامه خبر

منتشر شده در