دسته بندی:

تکمیل تصفیه خانه ها و بهره برداری کامل از پسابهای شهری و صنعتی

پایگاه خبری دنیای اسرار مدیرعامل فولاد مبارکه تأکید کرد؛ تکمیل تصفیه خانه ها و بهره برداری کامل از پسابهای شهری و صنعتی دکتر سبحانی مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در جریان ادامه خبر

منتشر شده در