دسته بندی:

استاندار اصفهان: نیاز آبی کشاورزان با افزایش خروجی سد در روزهای آینده تامین خواهد شد

استاندار اصفهان: نیاز آبی کشاورزان با افزایش خروجی سد در روزهای آینده تامین خواهد شددکتر عباس رضایی اعلام کرد: برای تامین نیاز آبی کشاورزان در بهمن ماه آب در اختیار ادامه خبر

منتشر شده در

استاندار اصفهان تاکید کرد: حفظ و گسترش فضای همدلی و هماهنگی بین مدیریت شهری و مدیریت کلان استان، زمینه ساز توسعه و پیشرفت روز افزون کلان شهر اصفهان است

استاندار اصفهان تاکید کرد: حفظ و گسترش فضای همدلی و هماهنگی بین مدیریت شهری و مدیریت کلان استان، زمینه ساز توسعه و پیشرفت روز افزون کلان شهر اصفهان استدکتر عباس ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

با رای اعتماد هیات وزیران، دکتر عباس رضایی به عنوان استاندار اصفهان منصوب شد

با رای اعتماد هیات وزیران، دکتر عباس رضایی به عنوان استاندار اصفهان منصوب شددنیا ی اسرار:به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، دکتر رضایی متولد ادامه خبر

منتشر شده در