معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از اورژانس اجتماعی در اصفهان بازدید کرد

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از اورژانس اجتماعی در اصفهان بازدید کرد

پایگاه خبری دنیای اسرار   معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از اورژانس اجتماعی در اصفهان بازدید کرد معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از مرکز ۱۲۳ اورژانس اجتماعی، خط مشاوره تلفنی و مرکز کودکان خیابانی و کار بهزیستی استان اصفهان، بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان اصفهان، معصومه