عزم دانشمندان ایرانی برای ارتقاء همکاری ها با سازمان پژوهش های هسته ای اروپا(CERN)

عزم دانشمندان ایرانی برای ارتقاء همکاری ها با سازمان پژوهش های هسته ای اروپا(CERN)

در همایشی با حضور معاون پژوهشی وزیر علوم عنوان شد: عزم دانشمندان ایرانی برای ارتقاء همکاری ها با سازمان پژوهش های هسته ای اروپا(CERN) همایش ملی بررسی نحوه همکاری دانشگاه های ایران با سازمان پژوهش های هسته ای اروپا(CERN) عصر امروز و با تأکید بر ارتقاء همکاری ها با این مؤسسه علمی بین المللی، در